werkwijze

 
Diagnose: vraaggesprek, pols en tong
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw klachten en een goede diagnose te kunnen stellen, duurt het eerste consult ruim een uur en zijn de gestelde vragen zeer uiteenlopend. Zo kunt u vragen verwachten over uw eetlust, de stoelgang, uw slaappatroon en bij vrouwen over de maandelijkse cyclus. Deze vragen hebben te maken met de energiehuishouding van het lichaam. Om meer te weten over uw functioneren als eenheid van lichaam en geest in het dagelijkse leven, kunt u ook vragen krijgen over uw dagindeling, uw werkzaamheden, of uw klachten zich op een bepaald moment van de dag extra manifesteren en over hoe u met uw emoties omgaat.
Naast het stellen van veel vragen, is het voelen van de pols één van de belangrijkste manieren om tot een juiste diagnose te komen. Dat gaat veel verder dan alleen het voelen van de hartslag. De acupuncturist voelt de pols om meer te weten te komen over de hoeveelheid en de kwaliteit van de energie in het lichaam.
Even belangrijk als het voelen van de pols is het bekijken van uw tong. De acupuncturist bekijkt de vorm, de kleur, de mate van vochtigheid en de aanwezigheid van kloofjes, pukkeltjes of beslag. Ook dit geeft informatie over uw energiesituatie.

De behandeling
Als de diagnose leidt tot de keuze voor behandeling met acupunctuur, dan zal ik dunne naalden inbrengen op bepaalde punten in het lichaam op de meridianen. 
Als de naald op het juiste punt is aangebracht en precies op de juiste diepte zit, wordt het Qi-gevoel opgewekt. Dit uit zich in een tintelend gevoel dat lijkt op een elektrisch schokje. U voelt dit rondom de plek, waar de naald is ingebracht, maar het gevoel kan ook uitstralen. Dit gevoel duurt maar even en neemt snel af. 
Door de naald op een bepaalde wijze rond te draaien en op en neer te bewegen wordt de energie gestimuleerd, afgeremd of geharmoniseerd. Als de naalden één keer geplaatst zijn, komt er endorfine vrij en ervaart men rust en ontspanning. 
Hygiëne
Als lid van de N.V.A. (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) hanteer ik normen aangaande de hygiëne in de behandelkamer en werk ik met wegwerpnaalden volgens de stringente overheidsrichtlijnen. 

Dit is een foto van acupunctuurnaalden die per stuk verpakt zijn, voor eenmalig gebruik zijn en na een behandeling worden weggegooid in een speciaal daarvoor bestemd containertje.
Vermoeidheid na de behandeling
Veel mensen voelen zich na een behandeling aangenaam vermoeid. Dat betekent dat het lichaam ontspannen op de therapie reageert. Meestal neemt deze reactie na een paar behandelingen af. Bovendien kan het behandelde lichaamsgedeelte dof of zwaar aanvoelen. Dat is normaal, u hoeft zich daarover absoluut geen zorgen te maken.

 

Powered by webXpress